உங்களின் விவசாய கனவை நினைவாக்கும் ‘இந்திரா ஆக்ரோ டெக்’ நிறுவனம்!

இயற்கை விவசாயம் சார்ந்த பரம்பரிய அறிவு மற்றும் இக்காலத்துக்குத் தேவையான தொழில்நுடப அறிவு, இவை இரண்டையும் ஒருங்கினைத்து விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகளின் நலனை பாதுகாத்து மக்களுக்கு நல்ல உணவுக்கான உத்திரவாதத்தை தருவதை தன்னுடைய...

The newly launched Unisex Salon LANZO in Saligramam

The newly launched Unisex Salon LANZO in Saligramam, Chennai, tossed a Gala event showcasing their latest trendz and styles show, with Chennai’s top models...

Palam celebrates this festive season with the freedom of choice

For the longest time, women haven’t had the choice to do as they please. But that isn’t how it is any more. Today, it...

Stay connected

0FansLike
65,492FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe